1. Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu – jest niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku. Tak jak w ubiegłą niedzielę, w godz.15.oo-16.oo adoracja Najświetniejszego Sakramentu i okazja do Komunii świętej.

 

2. Pozostajemy nadal w stanie epidemii w naszym kraju. Zachęcamy do prywatnej modlitwy w naszych domach i korzystania z transmisji Mszy świętych i nabożeństw w mediach. Na stronach internetowych możemy znaleźć bardzo interesujące rekolekcje wielkopostne głoszone przez znanych kaznodziejów,. Mogą być okazją dla całych rodzin do przeżycia i przemyślenia na nowo swojej drogi z Jezusem.

 

3. W środę uroczystość Zwiastowania Pańskiego, kiedy to celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. Msze Święte tego dnia w naszym kościele sprawujemy o godz. 10.00 i 18.00.

 

4. Wszystkim parafianom życzymy wiele cierpliwości w przeżywaniu czasu kwarantanny. Żyjemy przy tym nadzieją , że Pan ulituje się nad nami i oddali „ten czas smutku i niepokoju”. W tej intencji codziennie śpiewamy suplikacje .

 

ks. Witold Korowajczyk

ks. Michał Damazyn