W związku z wykonaną inwentaryzacją cmentarza bardzo prosimy, aby sprawdzić,
czy wszystkie dane na stronie internetowej są właściwe, tj. czy są właściwie zapisane dane pochowanych, czy zgadzają się daty, czy wszyscy pochowani są dopisani do grobu. Proszę o zgłaszanie do biura parafialnego ewentualnych nieścisłości i braków (np. są również groby, na których nie ma żadnych informacji o pochowanych lub informacje są niepełne).

Prosimy o pilne potwierdzenie jakichkolwiek rezerwacji dokonanych przed rokiem 2019. Brak potwierdzenia moze skutkować utratą prawa do rezerwowanego miejsca.