1. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Ze szczególną czcią zwracamy się ku Niepokalanemu Sercu Matki. Zapraszamy na modlitwę różańcową o godz.8.30 i Mszę świętą bezpośrednio po niej.

2. W sobotę, 1 sierpnia, mija 76. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Poległym za wolność Ojczyzny jesteśmy winni naszą modlitewną pamięć.

3. W sobotę zostało udostępnione nowe wejście na cmentarz, od ulicy Mickiewicza. W mieniu wszystkich, którzy będą z tego wejścia korzystać dziękujemy pp. Piotrowi Łobodzie i Ireneuszowi Maćkowiakowi za pomysł i jego realizacje.

4. Ks. Michał w najbliższą sobotę odwiedzi swoich podopiecznych. Wizytę rozpocznie od Samostrzela.

W tym tygodniu patronują nam:

    • 29 VII – św. Marta, siostra Łazarza i Marii. 

    • 31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, założyciel zakonu jezuitów, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański.      

    • 1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów.